Het kwaliteitskeurmerk behaald.... 50%

Begeleiding gedurende uw volledige termijn van certificering.

Na het 1e besluit dat u uw organisatie wil certificeren gaat u op zoek naar een partij die u daar zo goed mogelijk ondersteuning bij biedt. Bij Eenvoudig Certificeren bereiden we met u alles voor wat nodig is voor een audit, zodat u alles op orde heeft om een audit tot een succesvol resultaat te brengen. We dragen er zorg voor dat u weet wat u op papier moet hebben en hoe u dit in de praktijk moet uitvoeren. Na de 1e audit bent u voor een periode van 3 jaar in het bezit van een kwaliteitskeurmerk. In deze periode vind elk jaar en toets plaats vanuit de organisatie die u het keurmerk heeft toegekend. Het is belangrijk om op deze toetsmomenten dezelfde kwaliteit te kunnen aantonen, zoals u op papier heeft aangegeven dit te blijven doen. Voor (groeiende) organisaties komt na de initiele audit het proces van uitvoeren wat u bedacht heeft. In dit proces kunnen uitdagingen voorkomen. Bij groeiende organisaties kunnen in korte tijd bijvoorbeeld klanten, clienten, locaties, enz. toenemen waardoor deze ook in de opvolgende jaren meegenomen zullen worden in de audit-momenten. Bij grotere organisaties, waarbij meerdere rollen gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het kwaliteitsmanagement, kan het soms een uitdaging zijn om het kwaliteitssyteem ook te laten uitvoeren. Wilt u gedurende de periode van uw certificering ondersteuning zodat u goed voorbereid bent op de toetsmomenten en uw kwaliteitssysteem blijft passen bij uw organisatie? Wij bieden de mogelijkheid om het traject na het behalen van het certificaat met ons te verlengen. Wij blijven gedurende de certificeringsperiode betrokken door middel van onderhoudsmomenten zodat uw kwaliteitsysteem up-to-date blijft en alles op orde blijft voor de jaarlijkse toetsen

Wat kunt u verwachten?

Wij kijken samen met u of er veranderingen zijn binnen uw organisatie die meegenomen moeten worden in uw kwaliteitssysteem. Ook bekijken we met u samen of u uw kwaliteitssysteem heeft gebruikt zoals bedacht en of er nog acties open staan voor de aankomende jaarlijkse toets.

Als u zelf vragen heeft over uw kwaliteitssysteem, eisen of bijvoorbeeld op zoek bent naar een format voor een bepaald onderdeel van u kwaliteitssysteem, helpen wij u daarbij.

Aanvullende mogelijkheden

Eenvoudig certificeren kan voor elke organisatie wat anders betekenen. Wij leveren graag maatwerk en bieden opties aan die u aanvullend kunt inzetten om het proces in aanloop naar certificeren, of gedurende de periode van certificering, voor uw organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

  • Bijwonen van de externe audit
    • Soms is dit net het extra stukje zekerheid wat u nodig heeft om met een goed gevoel de audit door te komen. De consultant die u al kent sluit aan bij de externe audit van de certificerende organisatie
  • Opstellen van documenten
    • U kunt ervoor kiezen zelf alle benodigde documentatie op te stellen, wij kunnen u hierbij helpen door het aanleveren van formats. Als u de voorkeur geeft aan uw eigen werk uitvoeren, kunt u ervoor kiezen dat wij u ondersteunen door het opstellen van de benodigde documentatie.

Meer informatie over volledige begeleiding?

Klik op de butten hieronder om ons een mail te sturen, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Bent u korter dan een half jaar geleden gestart met uw bedrijf?

En u wil uw bedrijf certificeren voor HKZ voor kleine organisaties? Kijk dan naar onze instapmogelijkheid voor HKZ kleine organisaties


Bedankt voor uw bericht!

Op werkdagen streven we ernaar binnen 2 uur uw bericht te beantwoorden.