ISO 9001 voor kleine- en middelgrote organisaties

Veel ondernemers overwegen om het certificaat voor ISO 9001 te behalen. Tegelijkertijd wil iedereen de impact op de operationele activiteiten beperkt houden. Met name voor kleine organisaties zijn uitgebreide implementatie-trajecten dan ook niet haalbaar of gewenst.

Onder een aantal voorwaarden is het mogelijk om op een praktische wijze een certificeerbaar managementsysteem te implementeren. Zonder grote impact qua urenbesteding op uw organisatie en met relatief beperkte kosten.

Hoe zit het traject in elkaar?

Het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten.  In deze bijeenkomsten vormen wij een compleet beeld van uw organisatie, stellen wij met u de risico’s vast en stellen wij het risicoregister op. Aansluitend volgt een interne audit en een directiebeoordeling. U heeft voor uw bedrijf dan alles in beeld wat nodig is voor de audit.

Wij maken, zoals wij dat noemen, een foto van de organisatie. Na deze bijeenkomst weten wij wat uw bedrijf doet, wat het niet doet, hoeveel medewerkers en in welke functies deze betrokken zijn, aan welke eisen u moet voldoen voor het uitvoeren van de werkzaamheden en in welke processen mogelijk risico’s voor uw bedrijf zitten.

In het risicoregister stellen wij alle risico’s vast, is er ruimte voor het registraties van afwijkingen, het jaarplan en andere belangrijke zaken voor het behalen en behouden van uw certificering.

In de 2e bijeenkomst zorgen wij er samen met u voor dat deze gevuld is met de informatie die nodig is of stellen we vast wat er nog moet gebeuren.

Wij nemen als organisatie een interne audit bij u af, een verplicht onderdeel van de ISO 9001 norm. In deze audit komt alle informatie samen uit de voorgaande bijeenkomsten. Het moment waarop u weet wat er allemaal compleet is en wat er nog als actiepunten open staat voor de definitieve externe audit voor het behalen van uw certificaat.

In deze bijeenkomst begeleiden wij u bij het opstellen van de directiebeoordeling. Hierin behandelen we vragen over de genomen acties vanaf de wens tot certificeren tot aan de audit, stelt u het jaarplan voor komend jaar op en op welke wijze u dit gaat uitvoeren.

Aanvullende mogelijkheden

  • Eenvoudig certificeren kan voor elke organisatie wat anders betekenen. Wij leveren graag maatwerk en bieden opties aan die u aanvullend kunt inzetten om het proces van certificeren voor uw organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
  • Bijwonen van de externe audit
    • Soms is dit net het extra stukje zekerheid wat u nodig heeft om met een goed gevoel de audit door te komen. De consultant die u al kent sluit aan bij de externe audit van de certificerende organisatie
  • Opstellen van documenten
    • U kunt ervoor kiezen zelf alle benodigde documentatie op te stellen, wij kunnen u hierbij helpen door het aanleveren van formats. Als u de voorkeur geeft aan uw eigen werk uitvoeren, kunt u ervoor kiezen dat wij u ondersteunen door het opstellen van de benodigde documentatie. 
  • Implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem binnen uw organisatie
    • U kunt ervoor kiezen zelf alle benodigde documentatie op te stellen, wij kunnen u hierbij helpen door het aanleveren van formats. Als u de voorkeur geeft aan uw eigen werk uitvoeren, kunt u ervoor kiezen dat wij u ondersteunen door het opstellen van de benodigde documentatie. 

Tarieven ISO 9001


Bedankt voor uw bericht!

Op werkdagen streven we ernaar binnen 2 uur uw bericht te beantwoorden.