Transitie HKZ-norm 2010 naar 2021

Transitie HKZ-norm 2010 naar 2021

Waarom is de HKZ-norm voor Kleine Organisaties 2010 geactualiseerd?

De HKZ-norm voor Kleine organisaties is aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Dit zorgt ervoor dat organisaties in de nieuwe norm alleen hoeven vast te leggen wat strikt noodzakelijk is om de zorg goed uit te voeren.

Wat zijn de grootste veranderingen in de norm HKZ Kleine Organisaties 2021?

Een van de meest opvallende veranderingen in de HKZ-norm van 2021, is de indeling van de hoofdstukken. Waar de norm bij de HKZ Kleine Organisaties 2010 nog negen hoofdstukken kende, is dit bij de HKZ Kleine Organisaties 2021 gereduceerd naar de onderstaande vier:

  • Hoofdstuk 1 – Randvoorwaarden voor goede zorg- en dienstverlening
  • Hoofdstuk 2 – Afspraken over zorg- en dienstverlening
  • Hoofdstuk 3 – Cliënt
  • Hoofstuk 4 – Leren en verbeteren

Norm-inhoudelijk hebben er ook wat veranderingen plaatsgevonden. Zo wordt er in de nieuwe norm aan organisaties gevraagd om niet alleen na te denken over de zorg die geleverd kan worden, maar ook over alle zorg die een organisatie niet in staat is om aan te bieden. Dit zie je terug in het onderdeel ‘uitsluitingscriteria’. Ook is de contextanalyse toegevoegd, waarbij het in kaart brengen van alle invloeden op de organisatie en het formuleren van maatregen ter anticipatie op deze invloeden centraal staat.

Nieuw deel HKZ 143:2021
1.1 Contextanalyse
1.4 Houding, leiderschap en cultuur
4.2 Inspraak en medezeggenschap
4.4 Ervaringen van medewerkers

Ingewikkeld? Eenvoudig Certificeren staat voor u klaar!

Bij het succesvol opzetten of verbeteren van een managementsysteem komt veel kijken. Vooral als een norm gewijzigd is, is dat het moment om met verbetertools aan de slag te gaan. VMB-Consult helpt organisaties bij de transitie. 

In een online bijeenkomst wordt er gezamenlijk een kwaliteitshandboek gemaakt die volledig aan de nieuwe norm voldoet. De organisatie gaat vervolgens zelf aan de slag met de implementatie. Op een later moment helpen we bij de organisatiebeoordeling. Daarmee is de organisatie helemaal klaar voor de externe audit.

Transitie naar de nieuwe norm lastig werk? Met VMB-Consult sta je ijzersterk!


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Bedankt voor uw bericht!

Op werkdagen streven we ernaar binnen 2 uur uw bericht te beantwoorden.